Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU
ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
PIN STUDIO Sp. z o.o. Magdalena Piątkowska
z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzka 124/126,

zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży i bedą udostępniane innym podmiotom np.: do biura rachunkowego w celu realizacji podstawowych obowiązków przedsiębiorcy wynikających z przepisów,

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja transakcji,

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji roszczeń wynikających z realizowanego zlecenia

E-mail: sklep@studiopin.pl